Plánované odstávky elektřiny

Pravidelná údržba pevné sítě představuje omezení pro její odběratele. Na tyto situace poskytujeme naše elektrocentrály nejčastěji.

Při plánované odstávce poskytujeme komplexní balík služeb. Od zjištění potřeb klienta ve smyslu výkonu agregátu, délky kabelového vedení, možnost jeho připojení, včetně případných příprav na provoz v kooperaci s FVE apod.

Pronájem elektrocentrál díky zajištění komplexní realizace na klíč, dokáže eliminovat ztráty a omezení ve výrobě způsobené plánovanou odstávkou.

Ověření, zda se Vás v nejbližší době nějaká plánovaná odstávka týká, získáte na webových stránkách distribučních společností ČEZ a E-ON. Pro naše klienty poskytujeme službu monitoringu, která odesílá automatické informace o plánovaných odstávkách.


  • plánované odstávky realizujeme každý den již více než 11 let
  • pronájem elektrocentrály řešíme zásadně formou služby all-in
  • provoz na náhradní zdroj plně nahradí pevnou síť
  • v průběhu realizace se o vše stará náš kvalifikovaný technik

Nechcete se zdržovat písemnou formou zaslání požadavku?
Kontaktujte náš helpdesk na lince +420 800 412 412.

Jaký je postup objednání a realizace?

přečtěte si, jak jednoduché to je ...

1) zjištění potřebných informací

Společně zjistíme, jaký výkon elektrocentrály Vám bude vyhovovat, potřebnou délku kabeláže, přesný čas realizace a technickou připravenost v místě připojení záložního zdroje. Se vším Vám pomůže telefonicky náš helpdesk, z Vaší strany nejsou třeba žádné technické znalosti.

2) sestavení cenové kalkulace

Na základě zjištěných údajů pro Vás připravíme detailní, položkový cenový rozpočet, ve kterém se snadno vyznáte. Pokud je to možné, snažíme se odhadnout i spotřebu PHM, aby výsledná cena v kalkulaci co nejvíce odpovídala předpokladu celkových nákladů na zajištění náhradního napájení po dobu odstávky.

3) objednávka služby

Pokud Vám cenový rozpočet vyhovuje, stačí emailem zaslat objednávku a spojení na osobu, která bude v den odstávky na místě realizace. Obratem Vám potvrdíme rezervaci termínu Vámi vybraného záložního zdroje. Pokud je to možné, využití náhradního zdroje za Vás nahlásíme ČEZu.

4) potvrzení realizace

Zpravidla 3 dny před odstávkou se s Vámi spojí náš technik, který bude odstávku zajišťovat. Bude pro Vás hlavní kontaktní osobou, se kterou můžete řešit veškeré detaily. Domluví si s Vámi přesný čas příjezdu na místo realizace a potvrdí, že se vším počítáme.

5) realizace odstávky

V den odstávky technik na místo přijíždí zhruba hodinu před termínem vypnutí pevné sítě. Po obhlídce přípojného místa připraví a připojí kabeláž, nastartuje agregát a zahájí dodávku el. energie z náhradního zdroje. Čas přepnutí si můžete zvolit dle vlastního uvážení, nebo počkat na vypnutí pevné sítě. Není třeba žádná další asistence specializované firmy.

6) ukončení a vyúčtování

Po skončení odstávky pevné sítě uvede technik přípojné místo do původního stavu, vyplní s Vámi předávací protokol a před odjezdem zkontroluje, že je vše v pořádku. Fakturu za realizaci od nás následně obdržíte poštou / elektronicky nejpozději do 7 dnů po termínu odstávky.

Jako poděkování navíc získáte slevu na pronájem elektrocentrály během příští odstávky el. energie.

BE.PWR