Instalace elektrocentrál

Každou naší realizaci má na starosti některý z týmu specialistů s mnohaletými zkušenostmi v oboru.

Pronájem elektrocentrály vždy zajišťujeme včetně přípavy kabelového vedení, připojení a funkční zkoušky provizorního napojení záložního zdroje.

Ke každé realizaci přistupujeme individuálně, předem konzultujeme možnosti a správnost připojení na místě realizace.

BE.PWR